Bæredygtighed i praksis
Indblik

Fra gold græsplæne til lille naturspot

Af Didier Larsen og Mie Olsen
I Kolding Åpark ved Danica Pensions bygning har Lorentz Galsgaard aka. ‘Naturhåndværkeren’ forvandlet et fladt område til et let kuperet terræn med forskellige zoner for insekter og planter. Opgaven var at gøre stedet mere biodiverst.
Play Video

I sommeren 2023 fik anlægsgartner Lorenz Galsgaard til opgave at re-designe forarealet til Danica Pensions ejendom ved Kolding Åpark 1. Kravet var, at der skulle laves et mere varieret landskab.

”Da vi startede ud, var her ikke andet end en kortklippet græsplet og egetræer. Første opgave var at skrælle græstørven af, grave ud og lægge det i bunker for at skabe terrænforskelle. Det giver nemlig grobund for både sol- og skyggeforhold samt et mere fugtigt lav-område og tørre høje,” fortæller han indledningsvist.

Lorenz Galsgaard har det lille firma ‘Naturhåndværkeren’ og specialiserer sig i at skabe udeområder med flere insekter, blomster, urter, træer og svampe. Han arbejder blandt andet med at skabe vild natur i kompakte bymiljøer mellem veje og bygninger. I Kolding-projektet blev han hyret ind af konsulentbureauet Vildskab, der arbejder med natur i bymiljøet, og arkitektfirmaet Mejeriet.

Læs også: Musicon-projekt krævede entreprenører med flair for genbrugsmaterialer

En af arkitekterne bag projektet, Daniel Filipe Correia, fortæller at målet med den nye, godt 1000 m2 store have var at forbinde Koldings togstation med den indre bydel.

På fotoet kan man se, hvordan Kolding Åpark så før sommeren 2023 inden fik anlægsgartner Lorenz Galsgaard re-designede for til Danica Pensions ejendom, Foto: XXX
På billedet ses græsområdet ved Kolding Åpark før sommeren 2023. Foto: Tegnstuen Mejeriet

“Den er tilgængelig for alle og har en diversitet i både arter og farver,” siger han.

På de små høje nær Jens Holms Vej blev det øverste græs vendt på hovedet og overfladen fræset. Senere kom det resterende grus fra udgravningen ovenpå for alt i alt at bedre forholdene for et græsfrit og næringsfattigt miljø til hjemmehørende planter som stauder.

Et par mellemstore sten er spredt taktisk ud på højene, så de varmes op af sollyset på forskellige tidspunkter af dagen. Her skal insekter kunne sole sig og få energi både vinter og sommer.

Læs også: Opinion: Vi taler alt for lidt om jord!

Alt i alt handler arbejdet om at skabe forskellige biozoner – også selvom det er på få kvadratmeter, understreger Galsgaard. Biodiversitet handler i hans øjne om at give plads til forskellige insekter, svampe, planter og dyr og sørge for, at der er liv i gennem alle fire årstider.

Fra sin egen “baghave” nær Vissenbjerg på Fyn medbragte han et stort stykke ahorntræ, der blev transporteret i tre separate dele og bagefter skruet sammen. Træet ligger centralt og skaber blikfang, men det har også en vigtig funktion i det lille økosystem.

Et ahorntræ som Lorenz Galsgaard har transporteret fra sin egen “baghave”, Foto: Mie Olsen
Et ahorntræ som Lorenz Galsgaard har transporteret fra sin egen “baghave”. Foto: Mie Olsen

”Træet er dødt ved, som egentlig bare skal forgå. Først kommer der svampe og æder af det og derefter blandt andet biller og fugle,” han og tilføjer, at træbarken skaber solpladser til for eksempel dagsommerfugle. Det samme gør stendyngerne placeret nær ved.

Tættest ved bygningerne har Lorenz Galsgaard med sine minigraver og minilæsser gravet et lavningsområde på 70 – 80 m2. Det var beregnet til fugtige lavninger med mosebund, men han løb ind i udfordringer, da der i stedet var en gruspude, som fortsatte i dybden.

Det endte med, at Galsgaard måtte lave en meget dybere udgravning. I stedet for mosejordsbund blev der lagt muldjord ud fra udgravningen til den lille gennemgangssti. Planen blev lavet om, så der i stedet blev plantet blandt andet iris og kæmpestar, samt sået vilde frø sanket fra den lokale ådal. Alle arter der trives i et fugtigt miljø.

Som små “skov-øer” i terrænet er der også plantet benved og vildrose, tjørn og slåen, og bærbuske som solbær og ribs.

Projektet ligger lige ud til Kolding Å, som i oktober 2023 steg til over halvanden meter. Det lille parkområde ligger blot to meter over vandet, og det kan ifølge Galsgaard blive problematisk fremover, hvis Danmark får flere stormfyldte måneder med havvandsstigninger. Heldigvis har kommunen lavet planer for at håndtere begge situationer, så det er tænkt ind i designet fra start, understreger han.

At skabe et lille og kompakt naturspot i bymiljøet kan gøres for både små og store midler, påpeger Galsgaard afslutningsvis. Både ved at gro og lad stå til eller ved at lave en hurtig omstilling, som der er gjort i Kolding Åpark.

”De største udfordringer er generelt, hvis du skal anlægge på en gammel byggeplads med murbrokker underneden. Eller hvis der er en markant skygge fra en høj bygning. Men ellers kan det meste lade sig gøre. Det er bare et spørgsmål om at tænke ud fra mulighederne,” siger han.

Del dette