Sådan finder underviser det bæredygtige engagement frem i klassen

Af
John Schmiegelow er underviser på U/Nord’s hold i bæredygtig teknologi for førsteårselever. Han ser det som et samfundsansvar at lære eleverne at genbruge og forstå de råmaterialer, der arbejdes med.
Play Video

På erhvervsskolen U/Nord i Hillerød lærer eleverne på grundforløb 1 i faget bæredygtig teknologi at udvikle mere miljøvenlige løsninger. Sidste semester lå fokus blandt andet på genanvendelse.

Se også: Indblik i elevopgave: Sådan kan man lave en lampe af kasserede materialer

NyTænk fulgte i efteråret underviser og elektriker John Schmiegelow og spurgte ind til, hvordan han forsøger at lære eleverne at tænke i innovative løsninger. Løsninger der både skal mindske den samlede brug af energi og udnytte kasserede materialer fra skolens container.

Den overordnede opgave er at bryde med traditionelle mønstre.

”Det handler i virkeligheden om at få dem til at samarbejde og tænke selvstændigt. Så de ikke bare får en færdig opgave stillet men faktisk arbejder videre,” forklarer Schmiegelow. Her gør det ikke noget, at eleverne skal igennem tre eller fire versioner, før de når et endeligt produkt.

For eksempel arbejder eleverne med solceller og paneler, fordi det er en lyskilde, der udnytter naturens ressourcer.

JohnNyUndervisning18
Foto: Didier Larsen

En konkret opgave kunne være at bygge et mini kraftværk, som forsyner hjemmelavede sollamper med strøm. Lamper hvis skærme og ledninger består af genbrugte materialer, der ellers skulle være smidt ud.

Ideen er, at aspirerende VVS’ere og elektrikere skal lave projekterne i fællesskab.

Og så er det vigtigt at få en forståelse for de omkostninger, som menneskelig produktion har for naturen. Eksempelvis forsøger Schmiegelow at gøre opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt at plante ét nyt træ, for hvert træ man fælder.

Af den simple årsag at nogle træer får sygdomme, går til under stormvejr eller noget helt tredje. Derfor er det også vigtigt at genbruge så meget træ som muligt. I værkstedet står en række pallemøbler, som Schmiegelow har sat eleverne til at lave fra brugt træ.

”Bæredygtighed handler om, hvordan vi kan have en cyklus, så vi ikke løber tør for ressourcer. Og rent samfundsmæssigt har vi et ansvar,” mener han og fortsætter; ”Det innovative er også, at man finder ud af at bruge nogle ting, som man ikke tidligere brugte. En af de ting, man ikke kunne udnytte før i tiden, var Rockwool. I dag laver vi lecakugler af det. Og det pap, der sidder i vores gipsvægge, bliver nu til toiletruller.”

Muligheden for at genbruge er tæt knyttet til systematisk affaldssortering, understreger Schmiegelow. Derfor skal alle elever på grundforløbet ud på Glostrup Vestforbrænding for at se, hvordan man kan lave elektricitet og fjernvarme ud af almindeligt affald.

Læs også: Explainer: De tre former for genbrug af byggematerialer

De skal også besøge den lokale genbrugsplads, hvor de får en grundig introduktion til sortering. På samtlige praktik- og arbejdspladser forventes det nemlig fra mesters side, at lærlinge effektivt kan adskille eksempelvis metal og gips ved containeren.

Hvis ikke en håndværkervirksomhed sorterer korrekt, kan det udløse bod bøder, fortæller Schmiegelow. Og derfor er bevidsthed om bæredygtighed helt centralt for at klare sig godt på nutidens marked.

”Mestrene forventer, at vi har undervist i det på skolen”, siger han afslutningsvist.

Del her
Relaterede artikler
Andre emner

Bliv opdateret

Scroll to Top