Bæredygtighed i praksis

Om os

NyTænk er et medie for og om folk, der arbejder fagligt med bæredygtig omstilling inden for energi, byggeri og jordbrug. Vi fokuserer på handling og folk, der tager konkrete skridt mod en mere klima- og miljøvenlig fremtid inden for energi, byggeri og jordbrug. Mediet dækker ikke politiske målsætninger – men dem, der rent faktisk gør noget.

NyTænk interviewer blandt andet erhvervsfaglige, håndværkere, forskere og organisationer, der arbejder med nytænkende tiltag. Det kan være alt fra vigtig viden over test af nye teknologier, til praktiske løsninger og konkrete forslag. Historierne skal være med til at inspirere flere til at bruge konstruktive og kreative løsninger.

Bæredygtighed

Det er – indrømmet – komplekst at fastslå, hvornår en praksis er 100 procent bæredygtig.

Normalt er der nuancer, og de fleste af fremtidens ”grønne” teknologier har udfordringer på implementeringsniveau. De er også en del af større strukturelle ændringer i samfundet inden for energi, byggeri og jordbrug.

NyTænks fokus er på den enkelte historie, og vi prøver altid at nuancere. Desuden dækker vi emner ud fra tre forskellige perspektiver: Praktisk, Samfund og Globalt. På den måde kan vi dække bredt og inkludere både de tekniske faglærtes store ansvar i omstillingen, ny viden fra universiteterne og makroperspektiver og inspirerende løsninger fra udlandet.

Jo flere mennesker der deler erfaringer og inspireres, jo nemmere bliver det at forbedre klimaet og biodiversiteten. Det er en vigtig del af vores drivkraft.

Undervisning

NyTænk laver tematiske undervisningsforløb i samarbejde med tekniske undervisere. De bygger på artikler og cases fra felten.

Forløbene er gratis at benytte og downloade. Hvert sæt indeholder et digitalt undervisningsoplæg, som kan køres igennem af eleverne individuelt eller i grupper online. De kombineres med en elevopgave, der med fordel kan printes ud. Lærervejledningen guider underviseren gennem læringsmål, temaer, dag-til-dag fokusopgaver, links og evaluering.

Vi har også powerpoint shows, som læreren kan køre i klassen i stedet for det digitale oplæg. Det står selvfølgelig frit for at downloade og redigere power points. Det samme gælder de andre dele.

NyTænk er altid åben for både konstruktiv feedback på materialet – og vi vil meget gerne høre, hvis jeres skole har anvendt det. Skulle der sidde en engageret underviser, fagvejleder eller elev og have ideer til relevante undervisningstemaer, så tag endelig fat i os!

Fundament

NyTænk er fondsstøttet. Vi lever af at indgå strategiske samarbejder om at formidle vores historier.

Derfor udvikler vi, blandt andet i samarbejde med udviklingsorganisationen DIB, oplysnings- og engagement indsatser, der rækker ud over den rene journalistiske produktion. Det kunne være inden for blandt andet undervisning, demokratisk deltagelse, naturvidenskabelig formidling, events og global innovation.

Kontakt os

Sponsorer

NyTænk har modtaget økonomisk støtte fra Udenrigsministeriets engagementspulje, faciliteret af CISU – Civilsamfund i Udvikling.

Cisu-logo
Ministry of Foreign Affairs of Denmark English 25497