Bæredygtighed i praksis
Opinion

Opinion: Gør byen grønnere: Fra asfalt og beton til træer og bede!

Af Mie Olsen og Didier Larsen
Lavet af Liam Lindgaard: Anlægsstruktørlærling og ambassadør for NyTænk
Liam Lindgaard i profil

Er du også træt af at skulle transportere dig flere kilometer ud af de større byer for at finde den grønne natur? Mangler du en pause fra betonhusenes ensformige vægge?

Så læs med her!

Mit navn er Liam Lindgaard. Jeg er 29 år gammel og anlægsstruktørlærling hos storentreprenøren A. Enggaard i Aalborg. Men inden min rejse startede, arbejdede jeg som rørlægger hos Barslund.

læs også: Opinion valg-special: Sådan vil partierne prioritere erhvervsskolerne i valget

Her var jeg en del af det store BRT (Bus Rapid Transit) projekt om at anlægge en moderne busbane på en 12-kilometer lang strækning fra Væddeløbsbanen på den ene side af midtbyen til Universitetshospitalet på den anden. Aalborg kommune havde – i samarbejde med Barslund og COWI – allerede fra start af planlagt at lave beplantning omkring de asfaltsbelagte områder langs ruten.

Vi fandt på en smart løsning, som jeg gerne vil dele her. Fordi jeg mener, at man altid bør have fokus på at skabe grønne miljøer i byggebranchen – både ved nybyggeri og renoveringer. 

Lige nu boomer branchen, og der bliver opført letbaner, plusbusser, supersygehuse, flere nye boligblokke med mere. Det er på tide at stoppe op allerede i starten og fokusere strategisk på, hvordan det konkrete projekt kan være med til at få noget grønt ind i byerne. Ellers kan de hurtigt føles som en tung betonjungle med evindelige masser af mennesker, der hurtigt skal fra A til B.

Tænk sig hvis man skabte naturen i storbyerne, så borgerne ikke bare suser forbi, men rent faktisk sætter sig, trækker vejret og tager en kort pause fra livets stress og jag?

Så når nu alle veje og fortove skal omkloakeres og belægges på ny med asfalt – ja hvorfor så ikke indtænke beplantede områder? Udover den positive effekt på beboeres trivsel, så er det en rigtig god investering i klimaet. Det nedsætter CO² og skaber gunstige vilkår for fugle og insekter.

Nu tilbage til BRT Plusbus projektet, og hvordan vi helt konkret formåede at skabe gunstige vilkår for beplantning i asfaltbelagte områder langs strækningen. Alle – og især de omkringboende borgere – var naturligt begejstrede, da de fandt ud af, at der var projekteret med at plante en masse grønt.

Jeg havde selv mange opgaver på projektet: Lige fra kloakering til opbygning af vej og cykelstier.

Helt konkret valgte vi at plante en masse træer i helleanlægget mellem vej og cykelsti ned ad blandt andet Kastetvej samt at anlægge bede på to omkringliggende pladser.

Kassetter
Kassetterne kan justeres i højden, hvis man som her skal over en kloakledning, der begrænser muligheden for at grave i dybden. De står oven på afrettet sand, dernæst filtersand med dræn til sandfangsbrønd og øverst en fibertex dug, der modvirker, at rødder osv. kan gro ned i kloak og ledninger. De sorte drænrør er tilsluttet hinanden og løber rundt i alle kassetterne. De sikrer, at vandet transporteres rundt i hele området, så træerne kan gro. Foto: Liam Lindgaard

I mit arbejde på projektet lærte jeg hurtigt, at det kan være udfordrende – både økonomisk og praktisk – at føre sådanne visioner ud i livet. Når man skal plante træer på små steder i byen, der er omringet af gammel kompakt jord, diverse forsyningsledninger og masser af beton, er man nødt til at skabe nogle gunstige vilkår. Vi løste den udfordring ved hjælp af kassetter. 

En kassette er lavet i plastik og fås i forskellige udgaver. Forinden havde COWI og kommunen lavet nogle beregninger på, hvor mange kvadratmeter muldjord, der var behov for per plantet træ. Så vi skulle blot trække kassettens volumen ud af beregningen for at vide, hvor stor udgravningen skulle være. 

Kassetterne gør, at muldjorden ikke bliver stampet for tæt, så træernes rødder kan sno sig imellem hulrummene. Rødderne vokser ned og ud af bedenes afgrænsninger under jorden, så træerne har gunstige forhold for at vokse sig store og sunde – indenfor et afgrænset område. De kan altså ikke gro ud på vejen. Samtidig skabes en solid bundopbygning, så man uden problemer kan lave en stabil belægning oven på kassetterne.

Jeg har vedlagt billeder for at vise, hvordan de smarte kassetter ser ud. De er blot et konkret eksempel på, hvordan man kan sikre beplantning omkring nye anlæg i byerne.

Et andet godt eksempel er den nye grønne IKEA ved Dybbølsbro i København, hvor man vil plante 250 træer og buske omkring og på taget af varehuset. Derudover laver man en fjerdedel af facaden grøn, og en stor del af bygningens energiforbrug skal fremover dækkes af solceller. Det er lige præcis den rigtige tankegang at inkorporere fra start, når arkitekter, bygherrer og entreprenører udvikler diverse projekter.

Så min opfordring er: Uanset om du er den, der designer, planlægger eller udfører anlægsarbejdet, så tænk det grønne ind!

Se mulighederne for beplantning der, hvor veje og områder alligevel skal graves op og reetableres. Hvis alle – store som små virksomheder – gør det bare halvdelen af gangene, så vil vi bidrage stort til et mere inspirerende og klimavenligt bymiljø!

Del dette